نام تجاری ساوانا ساکس، مدیرعامل تولا – WWD

منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/savannah-sachs-departs-tula-procter-gamble-1235747865/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با