میبلین آیرا استار را به عنوان سخنگوی آفریقای جنوب صحرا نام می برد


چه؟ می‌بلین آیرا استار را به ،وان سخنگوی جدید آفریقای ج، صحرا انتخاب کرده است.

جزئیات استار نماینده این برند در سراسر منطقه خواهد بود و در ابتکاراتی با هدف توانمندسازی و ابراز وجود ،ن مشارکت خواهد داشت.

چرا؟ به ،وان یک نوازنده جوان آفریقایی، انتصاب استار به میبلین امکان دسترسی به بازار هدف تاثیرگذار را می دهد.

میبلین گفت: «آیرا یک هنرمند موسیقی بین‌المللی است که در سرتاسر جهان موفق شده است، سبک شگفت‌انگیزی دارد و دختر نیجریه‌ای است! ما نمی تو،م منتظر باشیم تا همه شما با ما تجربه آیرا استار را تجربه کنید.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/maybelline-names-ayra-starr-named-as-sub-saharan-african-spokesperson/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با