قرارداد ورشکستگی رولون به رأی گذاشته شد


چه؟ بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، رولون با طلبکاران خود به توافقی رسیده است که در صورت رای گیری، به غول آرایشی ایالات متحده اجازه می دهد تا روند ورش،تگی خود را تا ماه آوریل تکمیل کند.

جزئیات این معامله آ،ین مانع در این فرآیند را از بین می برد، به این م،ی که پیشنهاد تجدید ساختار Revlon برای رای دادن به وام دهندگان ارسال می شود. بر اساس شرایط تسویه، وام دهندگان سال 2016 می توانند تا 56 میلیون دلار به صورت نقدی دریافت کنند یا تا 18 درصد از سهام ورش،تگی شرکت را انتخاب کنند.

چرا؟ رولون در ژوئن گذشته در میان بار بدهی بالا که بر جریان نقدینگی تأثیر گذاشته بود، اعلام ورش،تگی کرد و آن را قادر به پرداخت به تأمین‌کنندگان نکرد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/revlons-bankruptcy-deal-put-to-vote/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با