فرودگاه لندن سیتی اولین فرودگاه بزرگ بریتانیا است که قوانین حمل مایعات 100 میلی لیتری را کنار گذاشته است


چه؟ بر اساس گزارش بلومبرگ، فرودگاه لندن سیتی به فرودگاه اصلی بریت،ا تبدیل شده است که قو،ن حمل مایعات 100 میلی لیتری را کنار گذاشته است.

جزئیات این فرودگاه اکنون به مسافران اجازه می دهد تا بدون نیاز به برداشتن مایعات از چمدان های دستی، با نصب اسکنرهای سی تی جدید برای تولید تصاویر دقیق تر از محتویات کیف، از امنیت عبور کنند.

همچنین مسافران دیگر مجبور نیستند لوازم بهداشتی و مایعات را به 100 میلی لیتر محدود کنند یا آنها را در کیسه های پ،تیکی شفاف قرار دهند.

چرا؟ فن‌آوری جدید و نوآورانه باعث تسهیل قو،ن شده است، به طوری که ،ت بریت،ا تمام فرودگاه‌های بریت،ا را م،م به استفاده از این فناوری تا ژوئن 2024 می‌کند و سفر را پس از تجدید حیات آن پس از همه‌گیری آسان‌تر می‌کند.

آلیسون فیتزجرالد، مدیر عملیات لندن سیتی، گفت: «فرایند جدید عملیات امنیتی بسیار کارآمدتری را با غربالگری امنیتی پیشرفته ارائه می‌دهد».


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/london-city-airport-becomes-first-major-uk-airport-to-abandon-100ml-liquid-carry-on-rules/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با