فرودگاه بین المللی هنگ کنگ متاورس را راه اندازی کرد

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/،ng-kong-international-airport-launches-metaverse/