فایل های Vice Media برای ورشکستگی


چه؟ بر اساس گزارشی که توسط NPR منتشر شده است، Vice Media برای فصل 11 ورش،تگی اعلام کرده است. بدهی‌های این شرکت ناشر edgy بین 500 تا 1 میلیارد دلار ذکر شده است که گروهی از وام دهندگان، از جمله Fortress Investment Group، پیشنهاد کرده‌اند که دارایی‌های Vice را به مبلغ 225 میلیون دلار ،یداری کنند.

جزئیات Vice گفت که کارمندان و فروشندگان به دریافت پرداخت ادامه خواهند داد و مدیریت ارشد در طول این فرآیند که امیدوار است ظرف چند ماه تکمیل شود، در محل باقی خواهند ماند.

چرا؟ بروس دی،ون و هوزهفا لوخندوالا، مدیران عامل مش،، در بی،ه‌ای نوشتند: «این فرآیند فروش سریع تحت نظارت دادگاه، شرکت و جایگاه معاون را برای رشد بلندمدت تقویت می‌کند. ما مشتاقانه منتظر تکمیل فرآیند فروش در دو تا سه ماه آینده و ترسیم فصل بعدی سالم و موفق در Vice هستیم.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/vice-media-files-for-bankruptcy/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با