شایعه شده است که کرینگ 3.5 میلیارد یورو برای Creed پرداخت کرده است

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/kering-،ored-to-have-paid-e3-5-billion-for-creed/