ساکس با تولا خداحافظی می‌کند و در پی و جی بیوتی یک تغییر رهبری ایجاد می‌کند.

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/sachs-bids-adieu-to-tula-igniting-a-leader،p-shuffle-at-pg-beauty/