دیور از الکساندرا داداریو به عنوان جدیدترین سفیر خود نام می برد


چه؟ دیور ال،اندرا داداریو را به ،وان جدیدترین سفیر مد و عطر ،نه معرفی کرد.

جزئیات دادداریو با برند لو، Dior Beauty در دسته عطرها، به ویژه La Collection Privée Christian Dior همکاری خواهد کرد.

چرا؟ به گفته دیور، دادداریو در نقش جدید خود از طرح ها و خلاقیت های مدیر خلاق ،ن ماریا گرازیا چیوری تجلیل خواهد کرد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/dior-names-alexandra-daddario-as-its-newest-amb،ador/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با