درآمد سه ماهه اول LVMH 2023 نسبت به سال قبل 17 درصد افزایش یافته است. به «شروع عالی سال» اشاره می کند


چه؟ LVMH در سه ماهه اول 2023 با افزایش 17 درصدی درآمد به 21 میلیارد یورو، اشاره به “شروع عالی سال” را ثبت کرده است.

جزئیات این شرکت رشد ارگ،ک 17 درصدی را گزارش کرد، عطر و لوازم آرایشی 11 درصد بر اساس گزارش شده، در حالی که کالاهای مد و چرمی 18 درصد افزایش داشتند.

از نظر جغرافیایی، اروپا و ژاپن از شتاب رشد قوی برخوردار بودند که گفته می‌شود از «تقاضای قوی مشتریان محلی و مسافران بین‌المللی» بهره می‌برد. ایالات متحده عملکرد ثابتی داشت در حالی که آسیا پس از برداشته شدن محدودیت های بهداشتی بازگشتی را تجربه کرد.

چرا؟ این شرکت لو، به لطف افزایش تقاضای چین، پیشرفت در ایالات متحده و تقویت اعتماد، علیرغم یک “محیط ژئوپلیتیکی و اقتصادی که نامشخص است”، رشد قابل توجهی داشت.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/lvmh-2023-q1-revenue-up-17-percent-year-on-year-cites-excellent-s،-to-the-year/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با