جنگ در سودان باعث می‌شود زنجیره تامین برای جایگزین صمغ عربی تلاش کند


چه؟ بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده است، پس از تشدید خشونت ها در سودان، یکی از تامین کنندگان عمده صمغ ،ی در جهان، تولیدکنندگان FMCG با یک بحران زنجیره تامین دیگر روبرو هستند.

جزئیات سودان حدود 70 تا 80 درصد صمغ ،ی جهان را تولید می کند که یک ،صر کلیدی در نوشابه ها است و در لوازم آرایشی نیز استفاده می شود. به گزارش رویترز، تولیدکنندگ، که به این ماده متکی هستند، مانند کوکا کولا، حدود سه تا شش ماه ذخیره دارند.

چرا؟ گفته می شود که تجارت به طور ناگه، با شروع درگیری متوقف شد و با وجود عدم اطمینان و قطع ارتباطات، پای، برای کمبود در چشم نیست. برخلاف تولیدکنندگان نوشیدنی، برندهای لوازم آرایشی به مواد متکی نیستند، اما بدون شک جایگزین‌های من،ی برای آنها وجود خواهد داشت که باعث افزایش دوباره قیمت‌ها می‌شود.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/war-in-sudan-prompts-supply-chain-scramble-for-gum-arabic-alternative/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با