جدیدترین محصولات مراقبت از پوست لب از دستور Glow، Dr. Dennis Gross، The Inkey List و موارد دیگر – WWD

منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/lip-service-the-latest-skin-care-infused-lip-launches-from-glow-recipe-dr-dennis-gross-the-inkey-list-and-more-1235747198/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با