جدیدترین حرکت های اجرایی زیبایی در Credo Beauty، Amyris و موارد دیگر – WWD

منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/the-latest-beauty-executive-moves-at-credo-beauty-amyris-madison-reed-and-more-1235746490/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با