جدیدترین برند زیبایی سفورا می خواهد در مورد مراقبت از پوست فراگیر تجدید نظر کند – WWD

منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/sep،ras-newest-beauty-،nd-wants-to-rethink-skin-care-for-darker-skin-tones-1235740242/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با