جانسون و جانسون Kenvue در بازار سهام شناور می شود


چه؟ بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده است، واحد سلامت مصرف کنندگان جانسون و جانسون، Kenvue، یک قدم به تبدیل شدن به یک نهاد مستقل نزدیکتر شده است، زیرا این شرکت برای فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیویورک درخواست کرده است.

جزئیات پس از تکمیل فهرست، جانسون اند جانسون همچنان حداقل 80.1 درصد از حق رای سهام کنوو را در اختیار خواهد داشت.

چرا؟ این اسپین آف بخشی از طرح گسترده‌تر جانسون و جانسون برای فاصله گرفتن از آن و ترسیم یک خط به شکایات متعدد قانونی است که بر سر وجود آزبست در محصولات تالک خود مبارزه کرده است.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/johnson-johnsons-kenvue-to-float-on-stock-market/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با