تیم Maybelline: آرایش مجازی با تماس‌های ویدیویی مایکروسافت ملاقات می‌کند

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/maybelline-teams-up-virtual-makeup-meets-microsoft-video-calls/