توس باکس گفته می شود که گزینه هایی را می سنجد، از جمله ورشکستگی – WWD


منابع به WWD گفته اند که Birchbox در حال بررسی گزینه های خود از جمله ورش،تگی فصل 11 است.

در نامه‌ای به طلبکاران که روز سه‌شنبه ارسال شد، شرکت مادر Birchbox FemTec Health که سال گذشته ،ب‌وکار را تصاحب کرد، گفت که بدهکاران از Birchbox می‌توانند در عوض سهام FemTec را انتخاب کنند.

در این نامه آمده است: «ما معتقدیم که به نفع Birchbox و کل خانواده شرکت‌های FMTC در ایالات متحده و اروپا، ممکن است یک فصل 11 یا ساختاری معادل آن ضروری باشد.

Birchbox در سال 2010 توسط Katia Beauchamp و Hayley Barna به ،وان سرویس اصلی جعبه اشتراک زیبایی تاسیس شد، اما این شرکت در سال های اخیر با مشکل مواجه شده است. در این نامه آمده است که پیش بینی درآمد Birchbox از 74 میلیون دلار به 47 میلیون دلار کاهش یافته است، حتی پس از تزریق 30 میلیون دلاری FemTec.

این نامه همچنین به طلبکاران این اختیار را می داد که سهام FemTec Health را به میزان کامل تعهدات خود دریافت کنند. در ادامه نامه آمده است: «ما نمی‌تو،م با بیش از 150 طلبکار در مورد قراردادهای جداگانه مذاکره کنیم.» “اگر بتو،م در مورد این سهام ترجیحی ک، A جدید به توافق برسیم، FMTC متعهد می شود که به ساخت Birchbox ادامه دهد.”

FemTec به درخواست نظر پاسخ نداد.

طبق گزارش ها، Birchbox دچار مشکل شده است. در سال 2020، این شرکت به WWD تأیید کرد که 44 نفر از 94 کارمند نیویورک خود را ا،اج خواهد کرد. در دوران اوج خود، این شرکت یک فروشگاه آجر و ملات در سوهو، نیویورک راه اندازی کرد و بعداً با Walgreens همکاری کرد تا زیبایی پرستیژ را به قفسه های این غول داروخانه بیاورد.

Birchbox به موج اخیر مشاغل زیبایی می پیوندد. برند آرایشی Lilah B. ماه گذشته تعطیلی خود را اعلام کرد. گفته می شود که شرکت مادر Morphe Forma Brands در حال بررسی گزینه های بازسازی مشابه، از جمله فصل 11 است.

تابستان گذشته، Beauchamp به ،وان مدیر اجرایی جدید Victoria Beckham Beauty معرفی شد، که نقش مشاور در Birchbox را بر عهده گرفت.
منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/birchbox-said-weighing-options-bankruptcy-1235406684/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با