بیانیه مطبوعاتی: فروش Clariant سه ماهه دوم 2023 و چشم انداز سال مالی 2023 ضعیف تر، بهبود کاتالیزورها در مسیر درست است

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/press-release-cl،t-q2-2023-sales-and-fy-2023-outlook-weaker-catalysts-improvement-on-track/