بیانیه مطبوعاتی: به‌موقع تابستان، راه‌اندازی تجربه زیبایی «در جاده» با آینده

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/press-release-face-the-future-launch-on-the-road-beauty-experience-in-time-for-summerpress-release/