با افزایش فروش شرکت، کارکنان هرمس 4000 یورو پاداش دریافت خواهند کرد


چه؟ خانه لو، فرانسوی هرمس قرار است به دنبال افزایش فروش 23 درصدی سه ماهه چهارم سال گذشته به هر یک از 19700 کارمند خود، یک بار پاداش پایان سال 4000 یورویی پرداخت کند.

جزئیات ا،ل دوما، مدیرعامل، پاداش پایان سال را در جلسه ای با تحلیلگران ارائه کرد و همچنین از برنامه هایی برای حفظ استخدام در دو سایت تولیدی جدید در فرانسه رونمایی کرد.

چرا؟ با افزایش درآمد کامل سال 2022 با 29 درصد افزایش به 11.6 میلیارد یورو، این خانه لو، به لطف «بسیار قوی» 2022 و سود رکوردش به کارمندان پاداش می دهد.

هرمس حدود 1.4 میلیارد یورو از طریق ت،یم سود 13 یورویی خود به ازای هر سهم به سرمایه گذاران پرداخت خواهد کرد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/hermes-employees-to-receive-e4000-bonus-as-company-sales-soar/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با