اینتر پرفیومز مجوز عطر روبرتو کاوالی – WWD را دریافت کرد

منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/exclusive-inter-parfums-cavalli-license-1235730080/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با