انجمن زیبایی درمانی و آرایشی بریتانیا چارچوب جدیدی را برای اطمینان از ایمنی مصرف کننده راه اندازی می کند


چه؟ انجمن زیبایی درم، و زیبایی بریت،ا (BABTC) چارچوب جدیدی را به نام TIME در مجلس نمایندگان راه اندازی کرده است که هدف آن اطمینان از این است که مصرف کنندگان هنگام رزرو خدمات با یک درمانگر زیبایی به چه نکاتی توجه کنند.

جزئیات TIME با حمایت نهادها و چهره‌های با نفوذ، از جمله Caroline Hirons، Millie Kendall OBE از شورای زیبایی بریت،ا، متخصص مراقبت از پوست Dija Ayodele، و موسس Skin Group International Candice Glanville، یک چک لیست نظارتی ارائه می‌کند.

چرا؟ صنعت زیبایی بریت،ا فاقد قانونی است که به هر فردی اجازه می دهد خود را به ،وان یک درمانگر حرفه ای معرفی کند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/british-،ociation-of-beauty-therapy-cosmetology-launches-new-framework-to-ensure-consumer-safety/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با