الساندرو میکله از سمت مدیر خلاقیت گوچی کنار می‌رود


چه؟ کرینگ اعلام کرده است که الساندرو میکله از سمت مدیر خلاقیت گوچی که از سال 2015 در راس آن بوده است کناره گیری می کند.

جزئیات طبق یک بی،ه مطبوعاتی، دفتر طراحی گوچی تا زم، که «سازمان خلاق جدید» اعلام نشود، به هدایت خانه ادامه خواهد داد.

گفته می‌شود که میشل از طریق خلاقیت پیشگامانه‌اش نقش اساسی در تبدیل برند به آنچه امروز است ایفا کرده است، در حالی که به قو،ن معروف خانه وفادار می‌ماند.

چرا؟ الساندرو میکله می‌گوید: «زمان‌هایی وجود دارد که مسیرها به دلیل دیدگاه‌های متفاوتی که هر یک از ما ممکن است داشته باشیم، از هم جدا می‌شوند. امروز سفری خارق‌العاده برای من به پایان می‌رسد که بیش از بیست سال طول می‌کشد، در شرکتی که خستگی ناپذیر تمام عشق و اشتیاق خلاقانه‌ام را وقف آن کرده‌ام. در طول این مدت طول، گوچی خانه من، خانواده فرزندخوانده من بوده است.

«از این خانواده بزرگ، به همه افرادی که از آن مراقبت و حمایت کرده‌اند، صمیمانه‌ترین تشکر، بزرگترین و صمیمانه‌ترین آغوش خود را می‌فرستم. من به همراه آنها آرزو، رویا، تصور کرده ام. بدون آنها هیچ یک از آنچه ساخته ام امکان پذیر نبود. صمیمانه ترین آرزوی من به آنها می رسد: باشد که به پرورش رویاهای خود ادامه دهید، موضوع ظریف و ناملموسی که زندگی را ارزش زیستن می دهد. باشد که همچنان به تغذیه خود با تصاویر شاعرانه و فراگیر ادامه دهید و به ارزش های خود وفادار بم،د. باشد که همیشه با احساسات خود زندگی کنید و باد آزادی را به حرکت درآورد.»


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/alessandro-michele-steps-down-as-gucci-creative-director/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با