آون با راه‌اندازی «قدرت خود را در آغوش بگیرید» برابری جنسیتی را حمایت می‌کند


چه؟ Avon در حال تغییر نام تجاری است و این بار بر حمایت از برابری ،تی متمرکز شده است.

جزئیات کمپین جدید با مشارکت Wunderman T،mpson ایجاد شد و دارای پلتفرم جه، جدید، هویت بصری و کمپین بازاریابی یکپارچه است.

در کمپین افتتاحیه، حمزه، نوازنده لندنی حضور خواهد داشت که در حالی که داستان یافتن «قدرت درونی» خود را تعریف می‌کند، ضرب‌با، می‌زند.

چرا؟ شرکت فروش مستقیم مدت‌هاست که با نسل بچه‌های پررونق مرتبط بوده است، با این حال، جدیدترین تجسم آن را می‌بیند که خود را در جمعیتی جوان‌تر نشان می‌دهد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/avon-champions-gender-equality-with-em،ce-your-power-launch/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با