آلمان طرح های قانونی کردن حشیش را دوباره بررسی می کند


چه؟ بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده است، آلمان پیشنهاد خود را برای قانونی ، حشیش پس از بازخورد کمیسیون اروپا بازبینی کرده است. قانون اصلاح شده، در صورت تصویب، کشت و توزیع خصوصی دارو از طریق غیرانتفاعی را روشن می کند، اما اجازه فروش عمومی را نمی دهد.

جزئیات این مقررات همچنین به یک آزمایشی از تعداد محدودی از مغازه‌های دارای مجوز اجازه می‌دهد تا تأثیر عرضه تجاری گلدان تفریحی را بر پارامترهای مختلف مانند سلامت عمومی و بازار سیاه آزمایش کنند.

چرا؟ کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت، به نقل از رویترز توضیح می دهد: «سیاست قبلی در مورد شاهدانه ش،ت خورده است. اکنون باید راه‌های جدیدی را طی کنیم.»


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/germany-revisits-plans-to-legalize-cannabis/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با