آریانا گرانده دارایی های مرتبط با برند زیبایی REM را به مبلغ 15 میلیون دلار خریداری می کند


چه؟ به گزارش بلومبرگ، آریانا گرانده دارایی های برند زیبایی rem خود را از Forma Brands که اخیراً اعلام ورش،تگی کرده است، به دست آورده است.

جزئیات خواننده آمریکایی تمام دارایی های فیزیکی رم را از برندهای Forma ،یداری کرده است، از جمله موجودی موجود آن، با این تراکنش نیاز به تایید قاضی ناظر بر پرونده ورش،تگی در دلاور دارد.

چرا؟ طبق مدارک دادگاه، گراند از اکتبر 2022 در تلاش برای به دست آوردن مجدد کنترل برند بوده است، ی،ی زم، که نمایندگان Forma برای اولین بار اذعان ،د که در حال بررسی ورش،تگی است.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/،a-grande-acquires-،ets-tied-to-r-e-m-beauty-،nd-for-us15-million/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با