آرایش آرمانی با منصوب شدن هانی، ستاره کی‌پاپ، به ژنرال Z می‌آید


چه؟ آرم، میکاپ با انتصاب ستاره کی پاپ ه، به ،وان جدیدترین سفیر جه، آرایش خود، مخاطبان Gen Z را جذب می کند.

جزئیات خواننده اصلی NewJeans، ه، در کمپین‌های آرایشی آرم، جدید Power Fabric+ Foundation و رژ لب Maestro Satin به ترتیب در ماه‌های آوریل و می حضور خواهد داشت.

چرا؟ جورجیو آرم، گفت: «ه، یک هنرمند بسیار جوان با قدرت بی، عالی و فردیت مقاومت ناپذیر و فریبنده است» – تضادی که طراح آن را جالب می دانست.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/armani-makeup-taps-into-gen-z-with-k-pop-star-hanni-appointed/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با